Книжково – ілюстративна виставка "Меценат і творець «живої історії»"

В приміщені наукової бібліотеки організована книжково – ілюстративна виставка:

n48-1

Меценат і творець «живої історії»

(До 150 – річчя від дня народження  Є.Х. Чикаленка: 1861 -1929 рр.)

Цитатою до виставки є слова  Д. Дорошенка: «В історії національного відродження … небагато можна знайти людей, які, ставши на шлях служіння українській ідеї, так глибоко перейнялися нею, що все своє життя, всі інтереси, всі помисли присвятили виключно їй, цій ідеї… Можна без усякого перебільшення сказати, що поза українською справою, без зв’язку з нею, ніщо Чикаленка не тішило і не смутило». Дорошенко Д.: Євген Чикаленко (1861-1929), Його життя і громадська діяльність. – Прага, 1934. – с. 93

Думаючи про найвидатніші постаті української історії, не можна не оминути імені людини, для якої Україна стала не просто географічним терміном, а суттю власного існування, болем усього його життя. Це Євген Харлампович Чикаленко. Він всі свої сили й знання віддав рідній Україні. І сьогодні ми згадуємо його, як одного з тих, хто готував грунт для здобуття державної незалежності.

Найбільш відомим меценатом українського руху останніх десятиліть 19 – початку 20 ст. був Василь Симиренко. Наслідуючи його приклад,  Євген Чикаленко почав жертвувати кошти на підтримку і розвиток української культури. Спочатку він використовував для цього кошти з прибутків від своїх господарств, а потім продавав свою землю, проживаючи з сім’єю досить скромно.

n48-2

На виставці  широко представлені біографічні відомості, статті з часописів, спогади  про  мецената. Всього представлено 12 видань:

1. Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]. – К.: Вид –во Соломії Павличко «Основи», 2008. Т. 7: Відродження української державності / упорядкування передмова та примітки Д. Павличко. – 704 с.

2. Українська політична еміграція 1919 – 1945: Документи і матеріали. -  К.: Парламентське вид-во, 2008. – 928 с. + 16 с. іл.

3. Грушевський М.С.  Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. – Львів: Світ, 2002 – Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917)». – 2005. – 792 с.

 4. Павло Скоропадський.  Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. /Наукове видання. Головний редактор Ярослав Пеленський. К.: Філадельфія. - 1995. – 495 с.

5.  Леся Петлюра. Народе, мій улюблений…/ підготов. до вид., переднє сл., упорядкув., життєпис та комент. Т. Ківшар; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2009. – 668 с.   + 48 с. вкл.

6. Інна Старовойтенко.  -  Натхненний трудівник на ниві національного відродження України (народознавчі сюжети у мемуарній та епістолярній спадщині Євгена Чикаленка).- Народна творчість та етнографія. – 2005. - № 1. – с. 21- 32.

n48-37. Євген Чикиленко. Спогади (1861 – 1907): Документально – художнє видання / Передмова: В. Шевчук. – К. : Темпора, 2003. – 416 с.: іл.

8. Чикаленко Євген (9.12 1861 – 20.6 1929)  - бібліографічні відомості. – Енциклопедія Українознавства том. 10. Словникова частина. Голов.  редактор проф. д-р Володимир Кубійович. Вид-во «Молоде життя» 1984  Перевидання в Україні. Львів – 2000.

9. Євген Харламович Чикаленко (1861 – 1929) – бібліографічні відомості. – Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1: Навчальний посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.

 10. Євген Чикаленко ( 1861-1929) Дзвін. – 2003. - № 9 с.131-133.

11. Календар знаменних і пам’ятних дат. № 4, 2011. Довідкове видання / Автори – укладачі: А.С. Боліла, К.М. Науменко. К.: Книжкова палата. 2011.

12. Головата Л., Головата Л., Сущ Л., Бербека О. Товариство «Просвіта» у Львові (1868-     1939): Покажчик видань / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділення «Наукова Бібліографія і книгознавство». – 2-е вид., випр. і допов. – Львів. 2008.– 520 с., 24 с. іл.

Вислів Євгена Чикаленка, що Україну треба любити аж до глибини власної кишені – не був просто фразою. Це постать справжнього будівничого, котрий життя і капітал поклав на вівтар відродження української нації.

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова